اختصاص ۴۵۰ میلیارد تومان برای تولید گوشت قرمز

۲۶ فروردین ۱۳۹۷ IT

اختصاص ۴۵۰ میلیارد تومان برای تولید گوشت قرمز

رئیس سازمان امور عشایری کشور گفت: طی سه سال گذشته ۴۵۰ میلیارد تومان از محل صندوق ذخیره ارزی برای تولید گوشت قرمز اختصاص یافته هست.کرمعلی قندانی افزود: طی سه سال گذشته ۴۵۰ میلیارد تومان از محل صندوق ذخیره ارزی برای تولید گوشت قرمز اختصاص یافته هست.قندالی ادامه داد: در زمینه تکمیل زنجیره تولید در‌ویژه در حوزه تثبیت ژن چند قلوزایی گوسفند افشار در عنوان یک طرح مطرح در سطح

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم