اگر این بوسه خطهست

۲۲ دی ۱۳۹۶ IT

http://jclr.ir/wp-content/uploads/2018/01/boseh_dahi.jpg 
تو اگر عزم نمودی

که از بوسیدن من
تودر کنی
در عوض من هرگز
از بوسیدن تو ، تودر بی جا نکنم

آنقدر بوسه زنم ، برلبان عسلینت ای یار
که لبت خسته شود
و تو را غرق در بوسه پیوسته کنم
تا بخواهی بگشائی لبانت بشکایت ای یار
من نهم باز لبانم ، بر لبان شکرینت
که تا بسته شود
که دگربار ، هیچگاه
فکر تودر نکنی
———- اگر این بوسه خطهست ——————-
اگر این بوسه خطهست
لغزش هست ، یا که گنهست
گناه از من نیست
من سپرده ام لب خود ، در امواج دلم
تا که اوهرچه بخواهد بکند یا نکند
او نمیداند مفهوم خطا چیست
و لغزش را هم
در سرا پرده دل راهی نیست .
و من خود میدانم که در وادی دل
وادی آرامیدن قلب عشاق
واژه ها معنی و مفهوم دگر خواهند داشت.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم