در قفس ماندم ولی صیاد آزادم نکرد

۲۳ دی ۱۳۹۶ IT

www.zavyeh.com

در جوانی غصه خوردم هیچ کس یادم نکرد ….. در قفس ماندم ولی صیاد آزادم نکرد
آتش عشقت چنان از زندگی سیرم بکرد ….. آرزوی مرگ کردم مرگ هم یادم نکرد

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم