زندگيم اين دو خط هست

۲۳ آبان ۱۳۹۶ IT

 زندگيم اين دو خط هست خط اول عشق خط دوم انتظار رضا حسين زاده(آرش)
 
زندگيم اين دو خط هست
خط اول عشق
خط دوم انتظار
 
رضا حسين زاده(آرش)

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم