سامانه سما صط حلقه اتصال درره برداران بخشهای مختلف پرورش طیور هست

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ IT

سامانه سما صط حلقه اتصال درره برداران بخشهای مختلف پرورش طیور هست

مسئول سامانه سما طیور وزارت جهاد کشاورزی هستان قزوین گفت: سامانه «سماصط» حلقه اتصال بین درره برداران بخشهای مختلف پرورش طیور محسوب می شود .هوشمندی در کارگاه آموزشی معرفی سامانه «سماصط» که با حضور عاطفی طراح و پشتیبان سامانه سماصط، کاربران بخشهای تعاونی واحدهای پرورش مرغ مادر هستان قزوین و همچنین مدیران و کارشناسان فنی سازمان جهاد کشاورزی هستان قزوین برگزار شد، در اهمیت اجر

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم