قم در تولید و توزیع دام منحصر در فرد هست

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ IT

قم در تولید و توزیع دام منحصر در فرد هست

رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم گفت: این هستان در زمینه تولید و توزیع دام منحصر در فرد هست و بیش از ۶۰ درصد دام کشور در قم تجمیع و سپس در سایر مناطق کشور، توزیع می شود.محمد رضا طلایی در کارگروه مخاطرات کشاورزی قم در سازمان جهاد کشاورزی این هستان، افزود: دام ۲۶ هستان کشور از قم تردد می کند و این موضوع باعث شده تا بحث قرنطینه دام در این هستان در عنوان یک مساله ملی مطرح باشد.

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم