كاش دردي مرا در دامن ميگرفت

۲۳ آبان ۱۳۹۶ IT

 كاش دردی مرا در دامن میگرفت چند صباحی میگذشت و بعد آن دفترم پایان میگرفت كاش زیر این چرخ كبود زندگی بود اما غربت نبود
…..
كاش دردی مرا
در دامن میگرفت
چند صباحی
میگذشت و
بعد آن
دفترم پایان میگرفت
كاش زیر این چرخ كبود
زندگی بود
اما
غربت نبود

شعر از رضا حسین زاده(آرش)

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم