لزوم ورود در پروژهای جدید دام و طیور برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر

۲۱ اسفند ۱۳۹۶ IT

لزوم ورود در پروژهای جدید دام و طیور برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر

وزیر جهاد کشاورزی خوهستار سرمایه گذاری و ورود در پروژه های جدید با توجیه اقتصادی و ارزش افزوده در حوزه دام و طیور در منظور افزایش تولید و درآمد ملی شد.محمود حجتی در گردهمایی معاون دربود تولیدات دامی سازمان های جهاد کشاورزی هستان های کشور با اشاره در موضوعات کلیدی و مهم در این بخش گفت: ورود در بسترهای جدید تولید که توجیه اقتصادی دارند، علاوه بر افزایش تولید ملی موجب اشتغالز

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم