مرد كه گریه نمیكند !

۲۲ آبان ۱۳۹۶ IT

مرد كه گریه نمیكند,صدای شكستن,بغض ابرها,بغض من,مرد كه گریه نمی كند  
مرد كه گریه نمیكند !

باران صدای شكستن
بغض ابرههست
بغض من
بمان
مرد كه گریه نمی كند!

رضا حسین زاده(آرش)

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم